AKVAPOL kontroliše rečne kruzere

Preuzeto sa: binnenschiff-journal.at

Holandska policija je u poslednjoj nedelji oktobra 2021. izvršilakontrolu brodova za krstarenje rekama (putničkih brodova) međunarodnih kompanija.

Rezultati kontrole su: falsifikovana dokumenta o radnom vremenu i velika količina neplaćenog prekovremenog rada.

Tokom kontrole holandske vodne policije Akvapola i sindikalnih organa, otkriveno je grubo kršenje zakona i nedolično ponašanje na brodovima-hotelima u Roterdamu i Amsterdamu.

Hotelska posada švajcarskih kompanija Edelveissgastro i Seachefs, ponekad je radila i preko 100 sati nedeljno, bez plaćenog prekovremenog rada.

Hotel menadžer je uhapšen, izrečene su novčane kazne, a kriminalistička policija sada ispituje odgovornostmenadžmentana kopnu.

Ovi incidentisu još jednom pokazali da postoje realni problemi, posebno prema hotelskom osoblju na rečnim kruzerima, a posebno u oblasti propisa o radnom vremenu i slobodnom vremenu.

Tolerancija loših uslova rada od strane turoperatora i brodskih kompanija

Iako se ovakve zloupotrebe sistematske eksploatacije hotelskih radnika na brodovimačestoiznose u javnosti, postavlja se pitanje koliko dugo turoperatori i brodarske kompanije mogusebi priuštiti takvu praksu?

Činjenica da se ove mahinacije češće događaju na brodovima koji su pod rentom, teškodamože da poravi reputaciju turoperatora.

Brigaza dobrobit posade se ne može preneti samo na kontrolne organe.

Poverenje je dobro, kontrola je bolja

Mnoge brodarske kompanije i pružaoci hotelskih usluga se godinama staraju da ispravno evidentiraju radno vreme na brodu i da posadi nadoknade prekovremeni rad. Posebne suokolnosti na brodovima-hotelima sa multinacionalnom radnom snagom i stalnim promenama plovidbenih ruta u evropskoj mreži plovnih puteva, što čini spoljnu kontrolu neophodnom.

Pošto se kontrole, nažalost, još uvek retko sprovode, kao što je sada slučaj u Holandiji, utoliko su važniji dogovori između poslodavaca, zaposlenih i predstavnika sindikata.

U 2019. godini, na primer, zaključen je pionirski kolektivni ugovor za oko 3.000 zaposlenih sa River Advice Group iz Bazela (UNITED RIVERS), što daje mogućnost uvida i provere radnog vremena. Uvidom i kontrolom smo uspeli da zabeležimo i omogućimo isplatu ozbiljnih iznosa zaposlenima kao naknadu prekovremenog rada.

Nadamo se da ćemo u budućnosti zaključiti takve ugovore sa drugim kompanijama i da ćemo ih sertifikovati oznakom „Fair CrewWork“. Pored toga, u budućnosti ćemo intenzivirati naše razgovore (predstavnika sindikata) sa zaposlenima na brodovima na licu mesta.

U tom kontekstu revolucionarna je nedavna najava Lučke uprave u Amsterdamu, koja je u oktobru javno objavila svim korisnicima popularnih amsterdamskih pristaništa da će naše posete (sindikalnih predstavnika) biti u potpunosti podržane kako bismo mogli da proglasimo područje luke Zonom bez eksploatacije.

Sindikat NAUTILUS International

Holger Schatz | Generalni sekretar +41 (0) 79 957 2776;

www.nautilusint.org