+381 64 1121 886 kancelarija@slp.rsLončarska 7, 21000 Novi Sad, R. Srbija

Evropska godina mladih, dijalozi sa evropskim komesarima 2022.

Evropska Komisija u saradnji sa evropskom godinom mladih ovog meseca je organizovala sastanak komesara Adine Valean i mladih ljudi zaposlenih u sektoru transporta. Od 2019. godine Adina-Ioana Valean je komesar transporta Evropske unije. Poziv za prisustvo ovom dialogu dobio je i naš sindikat, kao član ETF-a i ITF-a (European Transport Federation & International Transport Federation), i kao predstavnik srpskog…

Opširnije