+381 64 1121 886 kancelarija@slp.rsLončarska 7, 21000 Novi Sad, R. Srbija

Reagovanje na emisuju EXPLOZIV TV Prva, od 09.02.2022. „Carina i rečna policija krstare našim rekama, šverceri nafte su i dalje aktivni“.

Rečna plovidba i transport robe i ljudi brodovima spada među vodeći vid transporta u Evropi i svetu a veoma je značajan i u našoj zemlji. To je vid transporta koji je najrentabilniji i ekološki najprihvatiljiviji, a sa ekonomske strane je i najbrži što se tiče prevoza velike količine tereta. Sve ovo čini lađarsku struku jednom od najperspektivnijih u bližoj…

Opširnije