+381 64 1121 886 kancelarija@slp.rsLončarska 7, 21000 Novi Sad, R. Srbija

Problem oporezivanja lađara, pomoraca i radnika na brodovima u međunarodnoj plovidbi

  Uvedenim promenama u oporezivanju i sa aktuelnim problemom i krizom uzrokovanu epidemijom COVID 19 smo se suočili tokom 2020. a eskaliralo je pobunom frilensera zbog najave retroaktivnog oporezivanja u poslednjih 5 godina. Lađari i pomorci Srbije čine, ili bolje rečeno činili su, većinu individualnih deviznih primanja iz inostranstva. U bivšoj državi je to bilo jasno poreski definisano. Raspadom…

Opširnije