+381 64 1121 886 kancelarija@slp.rsLončarska 7, 21000 Novi Sad, R. Srbija

Problem ukrcanja/iskrcanja posada sa rečnih brodova

Premijerki Ani Brnabić Ministarki Zorani Mihajlović Kriznom štabu Poštovani, ponovo Vam se obraćamo sa molbom za razrešenje sporne odluke o iskrcavanju/ukrcavanju posada na rečene brodove u Srbiji. Uredbom je predviđeno da se osoblje, ukoliko želi smenu, a brod je doplovio iz inostranstva, mora da provede u vojnom karantinu 28 dana. Smatramo da je odluka preterana i nepotrebna. Svaki brod…

Opširnije

ZAHTEV VLADI REPUBLIKE SRBIJE ZA IZMENU PROCEDURE SMENE ČLANOVA POSADA BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE, KOJI SU DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE

Povodom rešenja o izmeni i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID 19, izazvane virusom SARS CoV 2, zaraznom bolešću 05 Broj 53-2740/2020, od 21. marta 2020 godine „Brodovima koji plove na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije, bez obzira da li su u tranzitu ili uplovljavaju, odnosno isplovljavaju iz domaće luke ili pristaništa, nije dozvoljena zamena članova posade koji su…

Opširnije

Radno vreme posada teretnih brodova u lukama i pretovarnim mestima

Stručnoj javnosti, inspekcijskom nadzoru, lučkim kapetanijama i MGSI. Hteli bi da skrenemo pažnju na jednu zanemarenu a veoma bitnu činjenicu, a to je prekomerno eksploatisanje radne snage angažovane na radu prilikom utovara/istovara kao i pripreme samih objekata za utovar. Moje kolege sa teretnih brodova jako dobro znaju o čemu je reč. Nema lađara koji nije došao u situaciju da…

Opširnije

Teme sastanka sa predstavnicima MGSI i promena zakona o plovidbi

Krajem januara ove godine predstavnici našeg Udruženja su imali radni sastanak sa predstavnicima MGSI za vodni saobraćaj i sa predstavnicima za inspekcijski nadzor istog ministarstva. Teme koje smo predložili i obradili na sastanku su bile sledeće: Rešavanje problema ovlašćenja -priznavanje na Majni i kanalu? -jedna kartica umesto dosadasnjih 7? -zašto su oduzeta ovlašćenja kapetanima koji su ih imali pre…

Opširnije