+381 64 1121 886 kancelarija@slp.rsLončarska 7, 21000 Novi Sad, R. Srbija

Školovanje kadrova, problemi i mogućnosti

Od početka 90tih godina prošlog veka srpsko brodarstvo je počelo da posustaje. Zbog sankcija, smanjenja industrijske aktivnost i nemogućnosti izvoza i kretanja srpskih brodova van teritorije Srbije došlo je do smanjene potrebe za kadrovima na brodovima. To se odrazilo i na školovanje mladih kadrova koje je skoro potpuno prestalo. Od tada pa do današnjih dana obuka kadrova je svedena…

Opširnije

Problem odlaganja smeća na rekama Srbije

Proteklih godina smo puno pisali o problemu odlaganja smeća sa brodova u Srbiji. Neke promene na bolje su vidljive ali na žalost samo u Novom Sadu i Beogradu i uglavnom samo za putničke brodove. Teretni brodovi imaju ogroman problem sa regularnim odlaganjem otpada jer na graničnim prelazima i u lukama na graničnim prelazima ne postoje kontejneri a često i…

Opširnije