+381 64 1121 886 kancelarija@slp.rsLončarska 7, 21000 Novi Sad, R. Srbija

Problem privremenog zatvaranja Bunker stanice Beograd

Snabdevanje brodova pogonskim gorivom, kao najvažnija aktivnost u transport robe na Dunavu je značajno otežano od kada je zatvorena bunker stanica u Beogradu pre dve nedelje. Želimo da napomenemo da je navedena bunker stanica omogućavala da se brodari koji rade isključivo u unutrašnjem saobraćaju (prvenstveno brodovi za transport šljunka) mogu legalno snabdevati gorivom pod najpovoljnijim uslovima. Takođe domaći brodari…

Opširnije

Slepi putnici u Srbiji – plovidba sa ciljem

Prethodna godina će u krugovima koji se stručno bave unutrašnjom plovidbom, bilo u administraciji ili na samom brodu, ostati upamćena po mnogo čemu. Suočili smo se sa mnogo nedaća i nezgoda koje su vodile do povreda i gubitaka ljudskih života, potonuća ili oštećenja imovine, ugrožavanja životne sredine u nebrojano slučajeva, ali na sreću bilo je i dobrih momenata, ozbiljnih…

Opširnije

Crni bilans 2019. godine

#Srbija je zemlja sa velikim brojem vodenih površina. Svake godine se beleži sve veći turistički razvoj svih vodnih potencijala. Na žalost, sistem bezbednosti i prevencije se ne razvija u skladu sa rastom turizma i privrede. Od početka rada našeg Udruženja upozoravamo na ogroman problem bezbednosti plovidbe i boravka na vodi. Da je situacija daleko od dobre pokazuje statistika koju…

Opširnije

U Novu godinu sa novim potonućem, bager PIVA 02.01.2020.

Drugog januara, u prepodnevnim časovima, kod Brze Palanke na 885 km, u desnoj obali reke Dunav, došlo je do potonuća bagera „PIVA“ u vlasništvu PIM-a. Trenutno nema nikakvog obaveštenja o zabrani plovidbe niti informacije o članovima posade. Primećena je mrlja od pogonskog goriva u plovnom putu pa se pretpostavlja da je došlo do izlivanja goriva i maziva sa potonulog…

Opširnije