+381 64 1121 886 kancelarija@slp.rsLončarska 7, 21000 Novi Sad, R. Srbija

Opasno sidrenje u Pančevu i Novom Sadu

Naše udruženje je već u par navrata obaveštavao o lošem stanju na našim sidrištima. Plovila su često usidrena na samoj ivici plovnog puta i prilikom jačeg vetra popreče se i zatvore 2/3 plovnog puta, pa je susretanje dva plovila nemoguće a sam prolazak pored tako usidrenih objekata u ozbiljnoj meri ugrožava bezbednost plovidbe a navigatori prolaze kroz nepotreban stres…

Opširnije

Koliko košta nerad ministarstva?

FOTO: /Branislav Vajda/ Poznato je da su srpski lađari bili među cenjenijima na Dunavu. Prvi smo počeli da koristimo potiskivane sastave, imali smo najveću tankersku flotu na Dunavu, najveće sastave i prvi smo počeli da uvodimo brodove sa preko 3000 ks. Šta se to promenilo u poslednjih 10 godina? Za srpske lađare mnogo toga. Pre 1991 godine smo imali…

Opširnije

UPZORENJE za brodare, promena u sektoru Gložan, 1284 km Dunava

Na kilometru 1284,9 Dunava, primećena je opasna promena u plovnom putu. Navigatori prijavljuju suženje plovnog puta koji nije adekvatno obeležen. Poslednji izveštaj je od juče, 15.12.2019. gde je navigator obavestio da su u nizvodnoj plovidbi zakačili dno u plovnom putu, tačno poviše crvene bove 100m a nekih 40m bočno od nje. Na vodostaju Novi Sad 111cm i gaz 250cm…

Opširnije

Nasedanje broda IZZA sa objektima na 1246 km Dunava

Samohotka Izza sa četiri teretne barže , u formaciji sastava tri dužine i dve širine u nizvodnoj plovidbi, nasela je na 1246 km 10.12.2019 oko 16:30h. Ostali učesnici u plovidbi su se susreli sa velikim problemom u komunikaciji sa nasednutim plovilom i sama bezbednost plovidbe je bila ugrožena zbog ograničene širine i onemogućavanja plovidbe ostalim brodovima. Lučka kapetanija nadležna…

Opširnije