+381 64 1121 886 kancelarija@slp.rsLončarska 7, 21000 Novi Sad, R. Srbija

DOPUNA PREDSTAVKE OD 08.02.2017. U VEZI OVERE UKRCANJA

Poštovani, Zahvaljujemo se na vašem odgovoru u razumnom roku po našoj predstavci, s tim u vezi ostaje nerazjašnjeno sledeće: Prilikom kvalifikacije u vašem odgovoru niste uzeli u obzir član 104. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u daljem tekstu Zakon. Članom 104 Zakona se brodske knjige i isprave izdate prema propisima članica Evropske unije priznaju kao da…

Opširnije

Zahtev ministarstvu za rešenje problema priznavanja Srpskih ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ ZAHTEV Poštovani, Udruženje profesionalnih lađara Srbije postupajući po obaveštenjima i zapažanjima kako svojih članova, tako i drugih zainteresovanih strana, a u vezi upotrebe i upotrebne vrednosti brodarskih knjižica i ovlašćenja izdatih od strane Republike Srbije, na unutrašnjim vodnim putevima u Evropi, je preduzelo sledeće postupke: Republika Srbija je preduzela…

Opširnije

Saopštenje za javnost povodom spašavanja broda „Krajina“

„POMOĆ, POMOĆ ! POZIVA BROD „KRAJINA“, POZICIJA REKA SAVA, IZMEĐU STAROG ŽELEZNIČKOG MOSTA I GAZELE!!! Nažalost, na “Krajini” odavno nema radio stanice, ni posade koja bi mogla da uputi poziv u pomoć. Zato, u ime Krajine i onoga što ona predstavlja, Udruženje profesionalnih #lađara Srbije upućuje ovaj javni poziv, molbu i zahtev svim institucijama Republike Srbije, da preduzmu u…

Opširnije

Obaveštenje za zapovednike brodova koji plove po unutrašnjim vodama Nemačke

Povodom problema sa  kojima su suočeni naši navigatori koji plove po plovnim putevima Nemačke a vezano za ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi R. Srbije, obratili smo se Nemačkoj upravi rečne policije u Regenzburgu za zvanično pojašnjenje problematike. U nastavku je sadržaj pisma koje smo uputili i odgovor koji smo dobili, prevedeni na Srpski jezik. DOPIS UDRUŽENJA PROFESIONALNIH LAĐARA SRBIJE POVODOM…

Opširnije

Obaveštenje ministarstvu broj 5 – radio dnevnik

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ OBAVEŠTENJE BROJ 5   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalni lađara Srbije u vezi pravilnog vođenja brodske administracije. RADIO DNEVNIK U praksi se surećemo sa problemom vezanima za ovu brodsku evidenciju, sam obrazac dnevnika je zastarelo rešenje i postojeći obrazac je još iz vremena početaka bežične…

Opširnije

Obaveštenje ministarstvu broj 4 – postupanje zapovednika

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 4   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema sa tumačenjem i praktičnom primenom sledećih članova Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Član 150. “Zapovednik je ovlašćen i dužan da svim licima na brodu izdaje naređenja kojima…

Opširnije

Dopis ministarstvu br. 3 – brodske knjige

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE   MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 3   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema koji su uočeni u primeni propisa prilikom vođenja brodske administracije. DNEVNIK BRODSKOG SMEĆA Uvođenje ove novine u našem brodarstvu vidimo kao pozitivan pomak, a kao udruženje pozdravljamo svaku meru…

Opširnije

Obaveštenje ministarstvu broj 2.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 2  Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi kadrovske strukture ukrcanog osoblja trgovačke mornarice i mogućim problemima u budućem periodu. Slična zapažanja se nalaze i u vašoj strategiji razvoja brodarstva. Brodarstvo nije izbeglo opšti društveni sunovrat devedesetih godina prošlog veka,…

Opširnije